Hopp til innhold

Likør, 17 vol-% alkohol, fløtebasert

Matvaretabellen - liste over næringsinnhold for valgte matvarer
Næringsstoff Mengde Enhet Ref. Beskrivelse
Spiselig del 100 % 0 Vurdert som 100 % spiselig (netto).
Vann 46 g 420a Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp
Kilojoule 1263 kJ 61a Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
Kilokalorier 303 kcal 61b Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
Fett 13 g 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Mettede fettsyrer 8,2 g 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C12:0 0,46 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C14:0 1,49 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C16:0 4,12 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C18:0 1,46 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Trans-umettede fettsyrer 0,4 g 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Cis-enumettede fettsyrer 3 g 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C16:1 sum 0,19 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C18:1 sum 2,71 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Cis-flerumettede fettsyrer 0,5 g 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C18:2n-6 0,14 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C18:3n-3 0,05 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C20:3n-3 0 g 20 Vurdert verdi.
C20:3n-6 0,01 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C20:4n-3 0 g 20 Vurdert verdi.
C20:4n-6 0,01 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C20:5n-3 (EPA) 0,01 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C22:5n-3 (DPA) 0 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
C22:6n-3 (DHA) 0 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Omega-3 0,06 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Omega-6 0,16 g 450a Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Kolesterol 0 mg 50 Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
Karbohydrat 22,5 g 80 Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
Stivelse 0 g 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Mono- og disakkarider 22,5 g 104d Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, gjennomsnitt fra flere produkter.
Sukker, tilsatt 22,5 g 20 Vurdert verdi.
Kostfiber 0 g 20 Vurdert verdi.
Protein 3 g 104a Data levert av industrien til Matvaretabellen 2011, uspesifisert grunnlag.
Salt 0,2 g 83 Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
Alkohol 12 g 84 Beregnet ut fra spesifikk omregningsfaktor for alkohol. http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/om_tabellverdiene_i_matvaretabellen
Vitamin A 179 RAE 85 Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
Retinol 173 µg 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Beta-karoten 83 µg 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Vitamin D 0 µg 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Vitamin E 0,5 alfa-TE 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Tiamin 0 mg 20 Vurdert verdi.
Riboflavin 0,06 mg 20 Vurdert verdi.
Niacin 0,1 mg 20 Vurdert verdi.
Vitamin B6 0,02 mg 20 Vurdert verdi.
Folat 0 µg 20 Vurdert verdi.
Vitamin B12 0,1 µg 20 Vurdert verdi.
Vitamin C 0 mg 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Kalsium 16 mg 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Jern 0,1 mg 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Natrium 81 mg 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Kalium 17 mg 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Magnesium 2 mg 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Sink 0,2 mg 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Selen 0 µg 20 Vurdert verdi.
Kopper 0 mg 20 Vurdert verdi.
Fosfor 34 mg 450b Omregnet verdi fra referanse 450a: Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
Jod 0 µg 325 Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Klassifisering

Langual-koding av matvaren
LanguaL Klassifisering
A0240 Liqueur (US CFR)
A0850 Liqueur or spirits (EUROFIR)
B1347 Plant used as food source
C0174 Part of plant
E0123 Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0001 Extent of heat treatment not known
G0003 Cooking method not applicable
H0100 Flavoring or spice extract or concentrate added
H0158 Sucrose added
H0232 Alcohol fermented
H0270 Distilled
H0296 Cream added
J0104 Preserved by fermentation
K0003 No packing medium used
M0001 Container or wrapping not known
N0001 Food contact surface not known
P0024 Human consumer, no age specification
Z0112 Food industry prepared
Z0170 Alcohol content > 9%

Matvaregrupper