Hopp til innhold

Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, type Pågen kjernesunt brød

Matvaretabellen - liste over næringsinnhold for valgte matvarer
Næringsstoff Mengde Enhet Ref. Beskrivelse
Spiselig del 100 % 0 Vurdert som 100 % spiselig (netto).
Vann 39 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Kilojoule 968 kJ 61a Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
Kilokalorier 229 kcal 61b Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
Fett 2,7 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Mettede fettsyrer 0,3 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C12:0 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C14:0 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C16:0 0,22 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C18:0 0,03 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Trans-umettede fettsyrer 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
Cis-enumettede fettsyrer 1,1 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C16:1 sum 0 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C18:1 sum 1,04 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Cis-flerumettede fettsyrer 1 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C18:2n-6 0,82 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C18:3n-3 0,18 g 224a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
C20:3n-3 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C20:3n-6 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C20:4n-3 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C20:4n-6 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C20:5n-3 (EPA) 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C22:5n-3 (DPA) 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C22:6n-3 (DHA) 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
Omega-3 0,18 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Omega-6 0,82 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Kolesterol 0 mg 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
Karbohydrat 38,1 g 80 Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
Stivelse 35 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Mono- og disakkarider 3,1 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Sukker, tilsatt M g 10 Manglende verdi, ukjent innhold.
Kostfiber 5,6 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Protein 10,3 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Salt 1,2 g 83 Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
Alkohol 0 g 50 Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
Vitamin A 0 RAE 85 Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
Retinol 0 µg 20 Vurdert verdi.
Beta-karoten 0 µg 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
Vitamin D 0 µg 20 Vurdert verdi.
Vitamin E 0,6 alfa-TE 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Tiamin 0,17 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Riboflavin 0,09 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Niacin 1,5 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Vitamin B6 0,09 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Folat 19 µg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Vitamin B12 0 µg 20 Vurdert verdi.
Vitamin C 0 mg 20 Vurdert verdi.
Kalsium 20 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Jern 1,6 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Natrium 460 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Kalium 230 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Magnesium 53 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Sink 1,3 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Selen 3 µg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Kopper 0,2 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Fosfor 170 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Jod 0 µg 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).

Klassifisering

Langual-koding av matvaren
LanguaL Klassifisering
A0178 Bread (US CFR)
A0818 Leavened bread (EUROFIR)
B1312 Wheat
C0208 Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0151 Solid
F0014 Fully heat-treated
G0005 Baked or roasted
H0148 Water added
H0152 Grain added
H0263 Vegetable fat or oil added
H0753 Yeast added
J0001 Preservation method not known
K0003 No packing medium used
M0197 Bag, sack or pouch
N0036 Plastic
P0024 Human consumer, no age specification
Z0112 Food industry prepared

Matvarer i Brødvarer, industribakt

Matvaregrupper