Hopp til innhold

Havreputer, type Havrefras

Matvaretabellen - liste over næringsinnhold for valgte matvarer
Næringsstoff Mengde Enhet Ref. Beskrivelse
Spiselig del 100 % 0 Vurdert som 100 % spiselig (netto).
Vann 5 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Kilojoule 1530 kJ 61a Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
Kilokalorier 363 kcal 61b Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
Fett 6,1 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Mettede fettsyrer 1 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C12:0 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C14:0 0,01 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C16:0 0,93 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C18:0 0,09 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Trans-umettede fettsyrer 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
Cis-enumettede fettsyrer 2 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C16:1 sum 0,01 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C18:1 sum 1,95 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Cis-flerumettede fettsyrer 2,3 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C18:2n-6 2,19 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
C18:3n-3 0,08 g 224a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
C20:3n-3 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C20:3n-6 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C20:4n-3 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C20:4n-6 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C20:5n-3 (EPA) 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C22:5n-3 (DPA) 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
C22:6n-3 (DHA) 0 g 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
Omega-3 0,08 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Omega-6 2,19 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Kolesterol 0 mg 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
Karbohydrat 61,5 g 80 Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
Stivelse 52,7 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Mono- og disakkarider 8,8 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Sukker, tilsatt M g 10 Manglende verdi, ukjent innhold.
Kostfiber 11,4 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Protein 9,8 g 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Salt 0,8 g 83 Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
Alkohol 0 g 50 Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
Vitamin A 0 RAE 85 Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
Retinol 0 µg 50 Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
Beta-karoten 0 µg 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
Vitamin D 0 µg 50 Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
Vitamin E 0,6 alfa-TE 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Tiamin 0,25 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Riboflavin 0,1 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Niacin 3,6 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Vitamin B6 0,15 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Folat 33 µg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Vitamin B12 0 µg 50 Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
Vitamin C M mg 10 Manglende verdi, ukjent innhold.
Kalsium 59 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Jern 4,7 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Natrium 310 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Kalium 940 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Magnesium 170 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Sink 3,3 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Selen 3 µg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Kopper 0,49 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Fosfor 520 mg 225a Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Internt notat.
Jod 0 µg 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).

Klassifisering

Langual-koding av matvaren
LanguaL Klassifisering
A0258 Breakfast cereal (US CFR)
A0816 Breakfast cereal (EUROFIR)
B1219 Oat
C0134 Seed, skin removed
E0140 Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm.
F0014 Fully heat-treated
G0005 Baked or roasted
H0138 Water removed
H0158 Sucrose added
H0268 Puffed
H0318 Bran added
H0351 Chemical leavening agent added
J0116 Dehydrated or dried
K0003 No packing medium used
M0156 Paperboard container
M0166 Plastic bag or pouch
N0039 Paper or paperboard
P0024 Human consumer, no age specification
Z0112 Food industry prepared

Matvaregrupper