Hopp til innhold

Magerost, smørbar, 10 % fett

Matvaretabellen - liste over næringsinnhold for valgte matvarer
Næringsstoff Mengde Enhet Ref. Beskrivelse
Spiselig del 100 % 0 Vurdert som 100 % spiselig (netto).
Vann 68 g 108b Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
Kilojoule 676 kJ 61a Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
Kilokalorier 162 kcal 61b Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
Fett 10 g 108b Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
Mettede fettsyrer 6 g 108b Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
C12:0 0,3 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C14:0 0,91 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C16:0 2,4 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C18:0 0,95 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
Trans-umettede fettsyrer 0,3 g 108b Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
Cis-enumettede fettsyrer 2,7 g 108b Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
C16:1 sum 0,12 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C18:1 sum 1,83 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
Cis-flerumettede fettsyrer 0,2 g 108b Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
C18:2n-6 0,14 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C18:3n-3 0,04 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C20:3n-3 0 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C20:3n-6 0 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C20:4n-3 0 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C20:4n-6 0,01 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C20:5n-3 (EPA) 0 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C22:5n-3 (DPA) 0 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
C22:6n-3 (DHA) 0 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
Omega-3 0,05 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
Omega-6 0,17 g 109c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
Kolesterol 27 mg 108b Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
Karbohydrat 0 g 80 Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
Stivelse 0 g 50 Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
Mono- og disakkarider 0 g 20 Vurdert verdi.
Sukker, tilsatt 0 g 20 Vurdert verdi.
Kostfiber 0 g 50 Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
Protein 18 g 108a Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
Salt 2,8 g 83 Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
Alkohol 0 g 50 Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
Vitamin A 53 RAE 85 Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
Retinol 51 µg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Beta-karoten 24 µg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Vitamin D 0 µg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Vitamin E 0,2 alfa-TE 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Tiamin 0,07 mg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Riboflavin 0,23 mg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Niacin 0,1 mg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Vitamin B6 0,06 mg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Folat 7 µg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Vitamin B12 0,4 µg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Vitamin C 0 mg 50 Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
Kalsium 552 mg 108b Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
Jern 0,3 mg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Natrium 1130 mg 108b Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, analysert verdi.
Kalium 96 mg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Magnesium 26 mg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Sink 2,6 mg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Selen 1 µg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Kopper 0,05 mg 20 Vurdert verdi.
Fosfor 740 mg 400e Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
Jod 6 µg 325 Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Klassifisering

Langual-koding av matvaren
LanguaL Klassifisering
A0282 Processed cheese product (US CFR)
A0787 Processed cheese (EUROFIR)
B1201 Cow
C0245 Curd
E0119 Semisolid with smooth consistency
F0014 Fully heat-treated
G0003 Cooking method not applicable
H0325 Fat partially removed, less than 50% remaining
J0131 Preserved by chilling
K0003 No packing medium used
M0123 Plastic tray or pan, aluminum foil cover or wrapping
M0426 Peel-off lid
N0021 Polypropylene
N0024 Coating enamel
P0024 Human consumer, no age specification
P0040 Reduced fat food
P0132 "light" label claim
P0161 Label claim in food name
Z0112 Food industry prepared

Matvaregrupper