Hopp til innhold

Sinlac spesialgrøt, spiseklar, Nestlé

Matvaretabellen - liste over næringsinnhold for valgte matvarer
Næringsstoff Mengde Enhet Ref. Beskrivelse
Spiselig del 100 % 0 Vurdert som 100 % spiselig (netto).
Vann 78 g 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Kilojoule 369 kJ 61a Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
Kilokalorier 87 kcal 61b Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
Fett 2,1 g 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Mettede fettsyrer 0,8 g 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
C12:0 0 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C14:0 0,07 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C16:0 0,42 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C18:0 0,07 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
Trans-umettede fettsyrer 0 g 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Cis-enumettede fettsyrer 0,7 g 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
C16:1 sum 0 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C18:1 sum 0,74 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
Cis-flerumettede fettsyrer 0,5 g 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
C18:2n-6 0,44 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C18:3n-3 0,04 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C20:3n-3 0 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C20:3n-6 0 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C20:4n-3 0 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C20:4n-6 0 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C20:5n-3 (EPA) 0 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C22:5n-3 (DPA) 0 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
C22:6n-3 (DHA) 0 g 218 Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
Omega-3 0,04 g 73i Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 218: Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
Omega-6 0,44 g 74i Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 218: Mattilsynet og Helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2012-2013. Barnegrøter. Publisert rapport (2013); «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter 2012». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article35576.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoffanalyser+av+utvalgte+barnegr%C3%B8ter+2013
Kolesterol 0 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Karbohydrat 13,7 g 80 Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
Stivelse 9,9 g 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Mono- og disakkarider 3,8 g 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Sukker, tilsatt 3,4 g 108c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Kostfiber 0,6 g 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Protein 3,1 g 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Salt 0,1 g 83 Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
Alkohol 0 g 50 Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
Vitamin A 79 RAE 85 Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
Retinol 79 µg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Beta-karoten 0 µg 60a Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
Vitamin D 1,2 µg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Vitamin E 0,7 alfa-TE 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Tiamin 0,2 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Riboflavin 0,14 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Niacin 0,7 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Vitamin B6 0,1 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Folat 15 µg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Vitamin B12 0,1 µg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Vitamin C 15 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Kalsium 122 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Jern 2,8 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Natrium 27 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Kalium 80 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Magnesium 17 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Sink 1,4 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Selen 1 µg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Kopper 0,12 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Fosfor 73 mg 106c Data levert av industrien til Matvaretabellen 2013, beregnet verdi fra industrioppskrift.
Jod 7,4 µg 325 Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Klassifisering

Langual-koding av matvaren
LanguaL Klassifisering
A0309 Dietary or therapeutic formulation (US CFR)
A0873 Food for infants (EUROFIR)
B1322 Rice
C0134 Seed, skin removed
E0103 Semiliquid
F0022 Heat-treated
G0001 Cooking method not known
H0162 Calcium added
H0148 Water added
H0181 Iron added
H0189 Iodized
H0213 Vitamin a or carotenes added
H0214 Vitamin d added
H0215 Vitamin c added
H0217 Vitamin e added
H0259 Rehydrated
H0267 Carob added
H0273 Zinc added
H0309 Thiamine added
H0310 Riboflavin added
H0311 Niacin added
H0761 Folic acid added
H0770 Pantothenic acid added
H0771 Vitamin b6 added
H0772 Vitamin b12 added
H0773 Biotin added
K0003 No packing medium used
M0001 Container or wrapping not known
N0001 Food contact surface not known
P0020 Infant or toddler food
P0171 Lactose free food
P0174 Gluten free claim or use
P0184 Fortified claim or use

Matvarer i Spedbarnsmat

Matvaregrupper